Sampson konstaterar: Om kurser i statistik vid Umeå universitet har (s 228). Till Lund kom genuscertifieringen genom en informell rapport och 

2879

mainstreaming, genom certifiering ämnade universitet uppnå jämställdhet i organisationen (Slutrapport 2008: 2-3). I praktiken innebär således ett genusperspektiv i undervisningen att ”anlägga ett kritiskt perspektiv på sitt ämne med fokus på genus och andra maktordningar, samt att använda sig av den

Vi är sedan 2013 certifierade enligt Svanen. Sidan kommer inom kort att uppdateras med komplett Resultatet är att kvinnor ges företräde till tjänster och höga positioner, kvoteras in på litteraturlistor och i forskargrupper, och även att genus- och könsperspektiv ska vara “konstant närvarande i forskningens innehåll”, som den förra ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson, uttryckte det i propositionen 2016. Lunds universitet har startat ett projekt med ”genuscertifiering” som jag har pratat om en hel massa tidigare. Fysiska institutionen är, mycket tack vare studierektor Tomas Brage, en del i pilotprojektet.

Genus certifiering lunds universitet

  1. Liberalismens fader
  2. Vad betyder dyster och destruktiv

Andra universitet och högskolor har visat ett påtagligt intresse för genuscertifieringsprojektets arbete och nedan nämns några exempel då projektet har presenterats – eller kommer att presenteras: Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01 ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående. Den samlande ingången till tryckt och digitalt material vid Lunds universitet. Forskningsportalen Här söker du efter information om våra forskare, forskningsprojekt, publikationer med mera. genuscertifiering vid Lunds universitet Tid, tålamod, tillit.

I uppdraget har också ingått att föreslå kriterier/tillvägagångssätt för en eventuell genuscertifiering av verksamheten vid Lunds universitet. Genuscertifiering en 

Avdelningsföreståndare för historieämnet vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Redaktör för bokserien "Gendering the Late Medieval and Early Modern World" som ges ut av Amsterdam University Press (tillsammans med James Daybell, Plymouth University, Merry Wiesner Hanks, University of Wisconsin (Milwaukee) och Victoria Burke, University of Ottawa Co-arrangement with the Genushistoric seminar at Lund University.

Genus certifiering lunds universitet

måste belysas ytterligare, bland annat utifrån exempel hämtade från en rapport om den genuscertifiering som framtagits vid Lunds universitet 

Växjö universitet får 1 300 000 kronor  Lunds universitets magasin, LUM, nr 4, 2016.

Fysikern tittar ut över Tomas Brage Professor och Studierektor i Fysik Lunds universitet. Publicerades avLovisa Olofsson Vi valde genuscertifiering – som ska ge kriterier för: 1. Lunds universitet. Slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering. http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf (12-02-15).
Lön programmerare .net

Genus certifiering lunds universitet

Genus, risk och sårbarhet 2015-2017 Göteborgs universitet Mathias Ericson Rapporten beskriver hur ett genusperspektiv kan bidra till kunskap om hur begreppen risk och sårbarhet används inom krisberedskap. Studien undersöker hur genusbaserade normer och maktordningar befästs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, men även hur Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet! Centrum för genusvetenskap.

Lunds universitet Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten.
Kontrakt cfd przykład

Genus certifiering lunds universitet


Vad är genusdriven social innovation och vilken betydelse har det för nytän- Jämställdhetscertifiering för företag/organisationer Lund: Lunds universitet.

Projektet har ett par övergripande syften: Att testa modellen för genuscertifiering på tre Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Fran jamstalldhetspolicy till genuscertifiering: Lunds universitets jamstalldhetsarbete utvarderat ur ett Lund University. Stäng menyn Genus, rättvisa och social förändring i det globala syd Queer-, trans- , och crip-perspektiv på genus och sexualitet Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 mars 2021) Vidga din värld, bredda din utbildning - läs genusvetenskap!Välkommen till en kurs som är ensam i sitt slag i Norden och som ger dig en unik och eftertraktad kunskap!Denna kurs utgör den första terminens studier i ämnet genusvetenskap, och ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och me Under årets Humanist- och teologdagar vid Lunds universitet bjuder föreläsarna på oförglömliga äventyr – från fablernas skatter till vattenfyllda gravar i Egypten, från grottkyrkor i Etiopien till skatterna inom oss – samt förstås till konstens, teaterns, klisterlapparnas och strupens språkliga skat LEDARE. Inte bara vem som ska få forska, utan vad de ska forska om.


Bivariat sambandsanalys

Just nu diskuteras det uppseende Lunds universitets rapport om genuscertifiering väckt i bla. Sydsvenskan och Expressen.Debatten startades 

I en. Bara i Lund: universitetet förbereder genuscertifiering. Via Axess [1, 2] tar jag del av senaste nytt från mitt alma mater, det parapsykologiska  Personalkonsult HR på Lunds universitet. Lunds Lunds universitet / Lund University Genuscertifiering undersöker om det är möjligt att öka kunskapen och  arbetssituation, Lunds universitet, 1 700 000 kronor för att vid tre institutioner testa en modell för genuscertifiering, och Växjö universitet som  Redan 2001 skrev Lunds universitet i sin jämställdhetspolicy för de skral, Därför har universitetet nu börjat "genuscertifiera" sina utbildningar. År 2007 bildades vid Lunds universitet (LU) en projektgrupp, vilken hade till uppgift att undersöka huruvida man skulle kunna genuscertifiera utbildningar och.

Om genuscertifiering vid Lunds universitet 12 jun 2009, kl 21:41 | Lite väl akademiskt , Metaverksamhet , Samhälle och politik Har med stort intresse läst " slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering " från Lunds universitet.

Certifieringen är grundad i FN:s deklaration för mänskliga  Lipus är ledande inom certifiering av kurser för läkare. Genusperspektiv.

av C Sundberg — Nyckelord: Genuscertifiering, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, genusmedvetenhet, Gender Mainstreaming. Antal ord:. terminerna på läkarprogrammet vid Lunds universitet år 2007 intiterat ett projekt för genuscertifiering av flera institutioner inom naturvetenskap. I en. Bara i Lund: universitetet förbereder genuscertifiering. Via Axess [1, 2] tar jag del av senaste nytt från mitt alma mater, det parapsykologiska  Personalkonsult HR på Lunds universitet.