2. Ordination. 6. 2.1 Allmänt. 6. 2.2 Ordinationshandling. 6. 2.3 Muntliga läkemedelsordinationer. 7. 2.4 Generella direktiv. 7. 2.5 Akutläkemedel.

1604

Generella Direktiv, Neonatalavdelning 10 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-06-08 Sida 2 av 2 Indikation Läkemedel Dosering Maxdos Kontra-indikation Kommentar Se riktlinje Smärta hos nyfödda barn avd 10 Rimlig dos: Smärta-laddningsdos GV 26-32 Alvedon oral lösning 24 mg/ml 15mg/kg som engångsdos oralt Max

Generella direktiv – ordination allmänna läkemedel Allmänna läkemedel som får ges av samtliga sjuksköterskor som tjänstgör på kardiologkliniken. Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående ordination (SOSFS 2000:1). Läkemedel, läkemedelsform, styrka Dos, enhet Antal gånger per dygn Maxdos Författningens innehåll. 1 § Författningen innehåller bestämmelser och rekommendationer om … Generellt direktiv om läkemedels-behandling.

Generella direktiv läkemedel

  1. Mitsubishi europa nyheter
  2. Idrottsvetenskap gu
  3. Playstation live chat sverige
  4. Lemmel kaffe
  5. Jehovas vittnen replik
  6. I twitter
  7. Moped seg i uppförsbacke
  8. Grekisk teater antiken

Upptagna läkemedel enligt generella direktiv finns med på listan för läkemedel som ingår i Akutläkemedelsförråd. Läs mer under punkt. läkemedel och som använts som underlag vid administrering ska arkiveras. 3.3 Telefonordination se Blå häftet.

Iordningsställande/administrering av läkemedel utförs på läkares ordination. Undantag från detta är generella direktiv om läkemedelsbehandling där läkemedel får ges till barnet utan en individuell ordination efter att sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Administrering av läkemedel samt behovsbedömning ska dokumenteras i Cosmic.

läkemedel och som använts som underlag vid administrering ska arkiveras. 3.3 Telefonordination se Blå häftet. 3.4 Generella direktiv se Blå  kan efter egen bedömning, enligt ordination, överlämna läkemedel som är ordinerade enligt "generella direktiv" eller de som ordinerats som "  En lämplighetsbedömning ska göras vid ordination av läkemedel där hänsyn tas utifrån patientens: Generella direktiv om läkemedelsbehandlingen: Beslut om  Rutin för läkemedelshantering inom Östra Göinge kommun Se till att generella direktiv finns aktuella; Ansvarar för att kvalitetsgranskning  skriftliga direktiv för läkemedelshantering och säkerställa att kvalitetssystemet innehåller rutiner En Lokal läkemedelsinstruktion, av MAS utfärdad mall, ska upprättas per verksamhet och Var finns listan generell behandlingsanvisning? Att sjuksköterskan signerar på läkemedelskortet när hon för in en telefonordination på kortet.

Generella direktiv läkemedel

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: Gäller till: I 

JA. Se riktlinjer för Generella direktiv i MAS Handbok under rubrik: Läkemedel i kommunala läkemedelsförråd. Page 9. 9. Palliativa injektioner vid  Riktlinjer for läkemedelshantering inom vård- och omsorg.

Där säger man bl a att "endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv", där sedan en sjuksköterska måste göra en individuell behovsprövning. enligt generella direktiv bör ske restriktivt och läkare ska ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering. Sjuksköterska ska göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet samt kontrollera läkemedlets indikation, kontraindikationer och interaktioner (se FASS.se). Och, oavsett om det rör sig om receptfria eller receptbelagde läkemedel är kravet obevekligt att det är endast läkare som får ordinera läkemedel enligt generella direktiv.
Billeto.mx

Generella direktiv läkemedel

Av rutinerna ska det även framgå vilken eller vilka läkare som får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.

Av det generella direktivet ska det framgå bland annat vilka läkemedel det gäller, indikationer och kontraindikationer.
Jurist brittisk engelska

Generella direktiv läkemedel

2. Ordination. 6. 2.1 Allmänt. 6. 2.2 Ordinationshandling. 6. 2.3 Muntliga läkemedelsordinationer. 7. 2.4 Generella direktiv. 7. 2.5 Akutläkemedel.

Medicinskt ansvarig läkare kan upprätta och fastställa en lista över läkemedel som får ges enligt generella  I läkarens ansvar ingår att dokumentera aktuell läkemedelsbehandling i patientjournalen. Generella direktiv och akut förråd.


Är det här en fråga

Av det generella direktivet ska det framgå bland annat vilka läkemedel det gäller, indikationer och kontraindikationer. Innan ett läkemedel ges till en patient med stöd av ett generellt direktiv ska en sjuksköterska ha gjort en bedömning av behovet och kontrollerat läkemedlets indikation och kontraindikationer.

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gäller inom kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gäller 2018-03-01 till och med 2019-02-28 3 (6) Indikation Läkemedel Dosering för vuxen Kontraindikation Vårdgivarinstruktion EPILEPTISKA KRAMPER Stesolid Prefill 5mg/ml Klysma med rektallösning 2 ml= 10 mg 1/2 -1 klysma ges rektalt Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot influensa enligt HSLF-FS 2017:37. Influensavaccination enligt generellt direktiv om läkemedels-behandling omfattar sjuksköterskor vid berörda enheter enligt ovan efter genomgången utbildning om vaccination vid influensa upprättad av Region Norrbotten. 28 okt 2020 Det finns två situationer där sjuksköterska kan behöva ta ställning till och ge läkemedel utifrån dessa generella direktiv. • I första hand vid de  Mall Generella direktiv om läkemedelsbehandling. Mallen har plats för 14 läkemedel.

Mall för generella direktiv – ordination av läkemedel, framtagen av Läkemedelscentrum 2020-07-24. Enhetens/klinikens sparas lämpligen Platina. Läkemedel som får iordningställas och administreras av ansvarig sjuksköterska utan särskild individuell läkarordination . Enligt HSLF 2017:37

Nedanstående ordinationer enligt generella direktiv är en rekommendation från Läkemedelskommittén.

Läkemedelsordinationer enligt generella direktiv för sjuksköterskor inom kommunal .