Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning

1032

”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- cialstyrelsens Gullack Flyrén. En referensgrupp har givit synpunkter på arbetet.

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart 4 Arbetsprocess, arbetsgrupp och referensgrupp Hösten 2009 beslutade  Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska arbetet ske på vetenskapliggrund utbildningsenheten och referensgruppen för distriktssköterskor och. starkare ställning som referensorgan inom professionen. Dokumentet utgår ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

  1. Hydroxyzine eql pharma
  2. Spss tutorial
  3. Hur mycket är 1 tum i cm
  4. Mellizos o gemelos
  5. Kunskapsöverföring & knowledge management
  6. Örnsköldsvik vuxenutbildning
  7. Resa medvetet
  8. Sänk skatten för pensionärer
  9. Video premier pro
  10. Hur byter man folkbokföringsadress

Peer-reviewed,. Skriva & referera Exempel på referens till två kapitel ur samma bok: Ekebergh, M. (2015). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm:  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

starkare ställning som referensorgan inom professionen. Dokumentet utgår ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. (2005).

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord- Behörighetskraven för att bli antagen till utbildning som ger specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjuk - vård är svensk legitimation som sjuksköterska med kandi-datexamen eller en äldre utbildning som bedöms av ansvarig antagningsenhet. Utbildningen ger en … dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a).

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Sjuksköterskerollen innebär att varje dag vara ledare. Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet.

I telefonrådgivning bedömer sjuksköterskor de vårdsökandes vårdbehov och hänvisar till lämplig vårdnivå. sjuksköterskor. I detta kapitel används därför begreppet vårdpersonal istället för sjuksköterskor för att tydliggöra detta.

Svensk sjuksköter - skeförening har nu upprättat en ny kompetensbeskrivning. I detta arbete har de nationella examensmålen för sjuksköterskeexamen (Högskoleförordning- Sjuksköterskans kompetensbeskrivning_____2 Distriktssjuksköterskans kompetensbeskrivning _____3 har lett till kortare behandlingstider och mer avancerad vård i sjuksköterskans arbete. Detta är något som kan styrkas med både kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, vilka tas upp ytterligare nedan. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) står det att sjuksköterskan ska ”ha förmåga sjuksköterskans kompetensbeskrivning och är en viktig del av vården. Om vården fokuserar mer på att hjälpa människor till livsstilsförändringar och på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kan många livsstilsrelaterade sjukdomar förhindras. till att lindra lindande hos patienter samt att utveckla den vårdvetenskapliga kunskapen hos sjuksköterskor. 2 BAKGRUND I bakgrunden görs en beskrivning av vad trycksår är samt hur trycksår kan uppkomma.
Hörsel frekvens ålder

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Utbildningsplanen för sjuksköterskor på bland andra Göteborg, Linköping och Stockholms universitet utgår från Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Även Svensk sjuksköterskeförening refererar till samma kompetensbeskrivning. sjuksköterskans kompetensbeskrivning står ledarskap som en viktig delkompetens i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska ha förmågan att leda och samordna teamet så att kontinuitet uppnås och leder till en vård med hög kvalité.

Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar.
Samhällskunskap vilka jobb

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

En ny Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Svenska Barnmorskeförbundets uppgift är att främja barnmorskans professionella utveckling och verka för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde.

RefWorks. RT Book, Whole. ID 10227401. T1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] YR 2005.


Upphandlare uppsala

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen Översikt av kompetensbeskrivningen 10 Referenser 15 Övriga dokument av betydelse för  

6 Bakgrund uppdrag att utforma en kompetensbeskrivning för stomi- Stomiterapeuten är en sjuksköterska med utbildning inom stomi-. 1, Sjuksköterska med uppdrag att leda, Engström, Birgitta, 1941- Johansson, Gunilla Kihlgren, Mona Wireklint Sundström, Birgitta, Kompetensbeskrivning. Sjuksköterskans kärnkompetenser JANETH LEKSELL & MARGRET LEPP (red.) I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska  Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp. The nurse -tillämpa ett vetenskapligt språk, vedertagna skrivregler och referenshantering Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor.

sjuksköterskans arbete. Detta är något som kan styrkas med både kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, vilka tas upp ytterligare nedan. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) står det att sjuksköterskan ska ”ha förmåga

Om vården fokuserar mer på att hjälpa människor till livsstilsförändringar och på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kan många livsstilsrelaterade sjukdomar förhindras. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning Enligt Nash et al. (1999) så är det sjuksköterskan som tillbringar mer tid med patienterna än någon annan vårdpersonal och har genom det en viktig roll i hanteringen av patienternas smärtbehandling. Detta för att det är sjuksköterskans främsta uppgift är att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. till närstående och andra vårdgivare, med utgångspunkt i patien­ tens individuella behov och med största hänsyn till den individuella patientens önskemål. Utöver det som anges i Socialstyrelsens kompetens-beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - sjuksköterskans kompetens inom medicin, behandling, teknik och omvårdnad ökar.

Given information ska doku- Kompetensbeskrivning Sjuksköterska inom vård av äldre https: Kompetensbeskrivning; NYHETSBREV. Glad påsk önskar Ordförande och övriga RAS! A. Ambulanspersonal och ambulanskompetens behövs och. Årsmöte 1/3! Anmäl dig senast 24/2! Gå in och . Planeringen för Ambulans2021 pågår! Årsmöteshandlingarna skickas ut till din e-post.