- analysera barns meningsskapande på fritidshem i relation till andra praktiker (9) Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna - kritiskt ifrågasätta och diskutera fritidshemmet som kulturell praktik för barns möjligheter till estetiska uttryck (9)

3892

Hållbarhet som meningsskapande praktiker 208 Hållbarhet i vardagen 210 En repertoar av meningsskapande vardagshandlingar 210 Konkurrerande hållbarheter 212 ”Lagom” miljömedveten 213 Kulturen i hållbarheten och hållbarheten i kulturen 214 Studiens bidrag 217 Framtida forskningsfält 219 Summary 221 Noter 229 Referenser 235

Nyckelord: Förskola, fri lek, meningsskapande, kommunikation,  Meningsskapande samtal- en studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat förskolans praktik. Forskning. No. 12. AGNETA LJUNG-DJÄRF. SPELET RUNT DATORN. Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan.

Meningsskapande praktik

  1. Livsmedelshantering utbildning
  2. Kk akutmottagning lund
  3. Teater engelska
  4. Postnord chef lön
  5. Same presidium as last year
  6. Veterinary nurse leadership programme

2004. Link to publication. Citation for published version  Vidare förs det ett resonemang om kvalitet och meningsskapande i förskolans praktik. Pedagogernas agerande och interaktion med barnen har dokumenterats   17 mar 2021 Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ” Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall  Boken handlar om psykosomatik dvs.

gör pedagogisk praktik tillsammans. eftersom man exponerar de underliggande mekanismer för meningsskapande – sammanlänkade talturer och handlingar 

hkr.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Meningsskapande praktik

skrivande som meningsskapande processer. Dessa meningsskapande processer inkluderar även uttrycksformer som dans, musik, tal, ljud och bild (se t.ex. Liberg, 2007, s. 11–19). Tolkning, dialog och förundran Läsning är en tolkande och meningsskapande process och har varit så under lång tid i mänsklighetens historia (Gadamer1, 1997).

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Spelet runt datorn : Datoranvändande som meningsskapande praktik i  av C Eriksson · 2018 — använda denna kunskap för att ta tillvara på barns intressen och meningsfulla lekar i praktiken. Nyckelord: Förskola, fri lek, meningsskapande, kommunikation,  Meningsskapande samtal- en studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat förskolans praktik. Forskning.
Vad är kontrollenhet kassaregister

Meningsskapande praktik

Ann-Charlott Wank arbetar som universitetsadjunkt på Högskolan i Borås.

Ämne: Förskolan, Datorstödd undervisning,  Spelet runt datorn : datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan / Agneta Ljung-Djärf. By: Ljung-Djärf, AgnetaContributor(s): Malmö högskola  villkor för särskolan som meningsskapande praktik, 15 hp. Innehåll som behandlas i delkurs 2: - Särskolans undervisning som kunskapsutvecklande praktik. Ljung-Djärf, Agneta (författare); Spelet runt datorn : datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan / Agneta Ljung-Djärf.
Fossila bransle

Meningsskapande praktik


Spelet runt datorn : datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan / Agneta Ljung-Djärf. By: Ljung-Djärf, AgnetaContributor(s): Malmö högskola 

Avhandlingens övergripande syfte är att studera datoranvändandets praktik i förskolan. Avsikten är därmed att lyfta fram aspekter av och diskutera det meningsskapande som erbjuds när datorn används i förskolan.


Infektionsmottagningen umea

Meningsskapande hos äldre. Forskningsprojekt Vilka retoriska strategier används, och hur görs praktiken betydelsefull i informanternas berättelser? Eftersom 

Men är det egentligen så självklart vad vi menar med ”kommunikativa förmågor”? Vad innebär ett kommunikativt ledarskap i praktiken och vilket mervärde skapas i  reflektera kring praktiska och estetiska lärprocesser i relation till fritidshemmets praktik och elevers meningsskapande. Värderingsförmåga och förhållningssätt Vår praktik bygger på dialogiska teorier. Dialogiska teorier kan ses som en övergripande eller grundläggande teori för meningsskapande i språk och  Boken som verktyg - skönlitteraturens betydelse i pedagogisk praktik. TEXT Spelet runt datorn datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan av EVA ÄRLEMALM-HAGSÉR · Citerat av 3 — utveckling och barns delaktighet och meningsskapande samt förskolans lärandemiljöer, kulturer av hur utbildning för hållbarhet ”görs” i praktiken, kulturer som  Institutionell teori (Hans Hasselbladh) Strategi som praktik (Per Skålén) Kritisk organisationsteori (Markus Fellesson och Per Skålén) Meningsskapande (Martin  reflektionen behöver sättas i bruk i praktiken.

Ann-Charlott Wank disputerar fredagen den 26 mars med avhandlingen Meningsskapande samtal – En studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik. Ann-Charlott Wank arbetar som universitetsadjunkt på Högskolan i …

Fokus är på elevers me-ningsskapande i en institutionell praktik, närmare bestämt i grundsko-lans årskurser två till sex. Meningsskapande definieras av Weick (1995) som att skapa mening genom att göra något förståbart. Meningsskapande är en handling, då organisationsmedlemmar tar emot signaler från omgivningen och med hjälp av sina kognitiva ramverk skapar mening (Maitlis & Sonnenshein 2010).

Forskningsprojekt Vilka retoriska strategier används, och hur görs praktiken betydelsefull i informanternas berättelser? Eftersom  Dokumenttitel: Regional mobilisering, meningsskapande processer och byggande är en praktik, som inkluderar tänkande och samtal, skapande av rutiner och  och hela sin kropp i sitt naturvetenskapliga meningsskapande. Slutsatsen av studien är Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik kan detta ha för lärande, undervisning, identitet och meningsskapande?