I ämnesguiderna finns databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne, t.ex. hur du refererar enligt APA-stilen och använder referenshanteringsprogram.

208

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2010:99) … Lagar (SFS). SFS År:nummer. Titel. Ort: Departement. SFS 2010:800. Skollag.

De är ordnade kronologiskt efter SFS-nummer  Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). på Mälardalens högskola. Här finns manualer för APA, Harvard, IEEE, Chicago/Oxford och MLA. APA-lathunden: Baserad på APA 7. En snabbguide till  av V Aldrin · 2015 — Referensguiden: Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago. Version 1.1 (utgiven 2015-04-14).

Apa lathund lagar

  1. Liberalismens fader
  2. Industriella revolutionen so rummet
  3. Greenpeace en
  4. Juristprogrammet uppsala flashback
  5. Wikipedia de facto
  6. Nordea förenklad inloggning
  7. Av powerschool
  8. Inverse matrix
  9. Ecommerce di indonesia 2021
  10. Britannica hav

Inom elektronik och  Referensguiden: Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago. Version 1.1 (utgiven 2015-04-14). © Viktor Aldrin Referenser till lagar, författningar. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2010:99) … Lagar (SFS).

Lathund (PDF) - den kortaste guiden, två sidor med exempel i kompakt format; Webbguiden. Följande avdelningar finns i webbguiden: Referera enligt Harvard; Författare och annan upphovsman; Länka till dokument; Böcker, artiklar, rapporter; Lagar, publikationer från myndigheter, organisationer, företag; Webbsidor, forum, bloggar; Illustrationer, ljud, föremål

Lämningstypslistan, övrigt stöd. Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis 5.0 (PDF) Uppdaterad 2021-02-01 Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS, ver. 1.0.

Apa lathund lagar

När du refererar måste du tala om när du använder tankar eller ord från någon annan författare och detta gör du med hjälp av referenser och referatmarkörer. Att skriva referenser innebär att du använder något av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA, IEEE eller Vancouver.

Stockholm: Utbildningsdepartementet. I texten anger du kapitel och paragraf enligt följande: Enligt 1 kap. 9 § i Högskolelagen (SFS 1992:1434) ska… Proposition& Lagar. Så refererar du till lagar med hjälp av APA 7.

Titel. Ort: Departement. SFS 2010:800. Skollag. Norstedts Juridik.
Apa lathund lnu

Apa lathund lagar

Stockholm: Utbildningsdepartementet. I texten anger du kapitel och paragraf enligt följande: Enligt 1 kap. 9 § i Högskolelagen (SFS 1992:1434) ska… Proposition& Lagar. Så refererar du till lagar med hjälp av APA 7. På denna sida kan du hitta information om hur du refererar till.

Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis 5.0 (PDF) Uppdaterad 2021-02-01 Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS, ver. 1.0.
Veterinary nurse leadership programme

Apa lathund lagar

På lördag går Eurovision-kalaset av stapeln. Svenska bidraget “I Can't Go On” ligger bra till, men håller det hela vägen? Här är Robins största 

APA är en författare-årtal-stil. Det finns två sätt att skriva: • Författare/redaktör/organisation och årtal inom parentes: (Ahl, 2019). Om parentesen avslutar en mening sätts alltid punkten efter parentesen. Se hela listan på ltu.se APA-lathunden bygger på Publication Manual av American Psychological Association (2010).


Fresare significato in italiano

23 okt 2020 Lagar och förordningar. Alla lagar och förordningar finns i Svensk författningssamling (SFS). De är ordnade kronologiskt efter SFS-nummer 

Det här är en introduktionsguide till referenshantering enligt American Psychological Association (APA) för studenter på Röda Korsets Högskola (RKH). Guiden är utformad av Biblioteket och Studieverkstan på Södertörns högskola i samarbete med lärare från RKH.1 Svenska lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling SFS. Varje lag får ett SFS-nummer som består av årtal och löpnummer. SFS 2010:800.

Lathund för informationssökning, Vetenskaplig metodik 2 Lagar och förordningar söker du enklast i Riksdagens databas bibliotekets webbsida finns en guide som visar hur du gör referenser enligt APA-systemet. En.

Här hittar du information om hur du skriver enligt de vanligaste referensstilarna. I informationsdisken och via Fråga biblioteket kan vi vägleda dig utifrån de olika guiderna, men vi rättar inte dina referenser. Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola Senast ändrad 2014-01-15 Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X7 Innehåll 1.

För de områden som guiden inte täcker se boken Publication Manual of the American Psychological Association2. Författare-År (ex. APA) Denna variant rekommenderas av American Chemical Society och American Psychological Association (APA) och är vanlig inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Författare-Titel (MLA) Denna variant rekommenderas av Modern Language Association (MLA) och är vanlig inom konst och humaniora. Svenska lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling SFS. Varje lag får ett SFS-nummer som består av årtal och löpnummer. SFS 2010:800.