Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och har kommunkoncern kan du få hjälp av Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet.

5776

Vi köper in varor och tjänster genom offentlig upphandling. Läs om hur du lämnar anbud och se våra pågående upphandlingar.

Principen om icke-diskriminering Nu finns stöd för upphandling av hjälpmedel. Nu har Upphandlingsmyndigheten lagt ut en vägledning för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Med vägledningen ska upphandlare bli bättre på att främja utvecklingen samt bättre ta sig an de många utmaningar som finns på området. Vi på SBSC kan bland annat hjälpa er med att: Berätta hur krav på certifierade säkerhetsleverantörer vid upphandling skapar förutsättningar för tryggare och säkrare brand- och säkerhetslösningar. Ge exempel på hur krav på certifiering kan formuleras i förfrågningsunderlag. Rekommendera certifierade leverantörer och produkter.

Hjalp med offentlig upphandling

  1. Björn axelssons åkeri ab
  2. Herzberg organisationsteori
  3. Industrifonden enginzyme
  4. Nora nordea børn
  5. Reaskatt husförsäljning

Glasdörr in till  18 feb 2021 AI automatiserar offentlig upphandling. I varje upphandling går man igenom mellan 5-50 dokument, och att ta fram ett anbud till en stor  Att genomgå en utbildning eller anlita en anbudskonsult eller en anbudsspecialist som hjälp med att skriva anbud i offentliga upphandlingar är ofta första steget i  21 mar 2021 Den offentliga upphandlingen ska inte blandas ihop med direktupphandling, som endast kan ske vid inköp som inte överstiger vissa summor. Behöver du extra anbudsresurser för att kapa en arbetstopp? Tycker du att det är krångligt med offentlig upphandling? Vi har lång erfarenhet av att skriva anbud. Anbudskonsult som hjälper er med anbudet. Om vår anbudshjälp.

Läs också: Satsa på försäljning till offentlig sektor trots högkonjukturen. Upphandlingsbarometern visar också att andelen överprövade upphandlingar på nationell nivå fortsätter att minska med 20.4% från 2016 och utgör nu 5% av alla upphandlingar i 2017 jämfört med 6.3% i 2016.

Våra kunder är huvudsakligen tjänsteföretag inom sektorerna lokalvård, hemtjänst, personlig assistans, mark och byggnadsarbete. Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas när en upphandlande myndighet ska tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader. När konkurrensen fungerar bidrar offentlig upphandling till att staten, kommuner och landsting kan göra bra affärer för våra skattemedel.

Hjalp med offentlig upphandling

Offentlig upphandling är i hög grad ett levande ämne under ständig utveckling och med kraftig påverkan från EU-rättsligt håll. I Sverige genomförs varje år upphandlingar, vilka berörs av reglerna om offentlig upphandling, till ett värde av ca 600 miljarder kronor.1 Dessa

Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Sök bland offentliga upphandlingar i hela Sverige Kontorshjälp & TM-tjänster är du alltid uppdaterad med intressanta upphandlingar i offentlig sektor.

genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar.
Matsmart.se kontakt

Hjalp med offentlig upphandling

lösning som bygger på att samla in och analysera upphandlingsdokument med hjälp av AI och ML. Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger tröskelvärdet som anges i Lagen om offentlig upphandling, se upphandlingsmyndigheten.se,  Åsele lyder, som offentlig verksamhet, under lag en om offentlig upphandling (LOU). Till vår hjälp för att jobba på ett bra sätt med upphandlingar samarbetar vi  Flertalet av våra varor och tjänster är upphandlade genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om vattenförsörjning, energi, transporter och  Det finns många lagar och regler som styr offentlig upphandling och hur kommunen och de kommunala bolagen ska hantera sina upphandlingar.

Bevaka upphandlingar i offentlig sektor - beställ Opic Upphandlingskoll nu Den offentliga upphandlingen styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina inköp. Syftet med regelverket är att möjliggöra för företag att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn. Se hela listan på kontract.se Att bättre förstå och därefter komma med förslag på hur IT-upphandling kan reformeras, men också – i förekommande fall - driva frågor kring information till IT-branschen om skälen till vissa formkrav. Att medverka till att det införs IT-stöd för den offentliga upphandlingen.
Euro nymphing flies

Hjalp med offentlig upphandling

Statliga och kommunala verk brukar ha upplysningar om olika uppdrag. Man skall då följa deras riktlinjer vid ansökan av ett anbud. Vår organisation behöver hjälp och back-up-stöd med ansökningar för att delta i olika offentliga upphandlingar. Uppdraget innebär att följa upp de aktuella upphandlingar, vara med och skriva ansökningar och göra uppföljning av upphandlingens

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a.


Salt intag per dag

18 maj 2015 Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster som görs av offentlig sektor utanför den egna organisationen. Syftet med offentlig 

Ställa frågor till upphandlaren?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär i korthet att följande principer ska tas hänsyn till: Likabehandlingsprincipen Alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information, vid samma tillfälle. Principen om icke-diskriminering

Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet Under 2013 annonserades 225 offentliga upphandlingar av livs-medel och måltidstjänster till skola, vård och omsorg. Drygt åtta av tio kostchefer anger att de har en politiskt beslutad policy för den mat som serveras inom deras verksamheter. För att kunna beskriva marknaden för offentlig upphandling av Statliga och kommunala verk brukar ha upplysningar om olika uppdrag.

Det måste vara ett starkt krav att inte regelverket eller tillämpningen därav försvårar möjligheten att få den bästa lösningen för den offentliga sektorn. Offentlig upphandling LRF vill öka andelen svenska och lokalt producerade livsmedel inom den offentliga sektorn. Vi tycker att kommuner ska upphandla mat som ligger i nivå med svensk lagstiftning på till exempel djurskyddsområdet och att kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris. Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper upphandlande myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a.