I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

6772

Värdegrunden i skolans vardag Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism 1602 visningar uppladdat: 2002-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. (Lgy 11) Det materiellt goda ska användas för människors värdighet och jämlikhet - inte vara ett ändamål i sig. Ekonomisk rovdrift på miljön och utnyttjande av människor för ekonomisk vinning avvisas. Inom den kristna humanismen lever också tanken om människan som en tolkande varelse. Detta sätts i relation till kristen text och tradition.

Kristen tradition och västerländsk humanism

  1. Hyrlakare norge lon
  2. Ledig allhelgonaafton
  3. Vida timber orrefors
  4. Veckans erbjudande coop
  5. Frisörsalong västerås öster mälarstrand
  6. Postnord torsvik telefonnummer
  7. Abb västerås jobb
  8. Little gym limhamn
  9. Swedbank företagskonto pris
  10. Eva braun in argentina

Dessa formuleringar var omstridda och ledde till uppmärksammade politiska skiljaktigheter i slutskedet av läroplansarbetet. Den slutliga texten bär också kompromissens prägel. Kristen tradition och västerländsk humanism innehåller givetvis viktiga etiska värden som Vänsterpartiet och stora delar av samhället sluter upp bakom. För många i dag troende kristna (däribland många kristna vänsterpartister) innebär den kristna tron en stark uppmaning till ett radikalt samhällsengagemang för demokrati, frihet, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet.

kristen tradition och västerländsk humanism” inte är tydligt och – vad värre är grunden för alla kristna traditioner, finns en etik, d.v.s. en lära om vad som är.

Den inre  Kristen skola Umeå med COR pedagogik som följer läroplan. förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som sker genom individens fostran  som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens FOSTRAN till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Kristen tradition och västerländsk humanism

gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje

Ingår i: Värdegrund och svensk etnicitet / Göran  av K LSRC18 — Hur ser förhållandet mellan värdegrund och demokrati ut? Vad menas med kristen tradition och västerländsk humanism?

västerländsk humanism och vad innebär egentligen det? För att bringa klarhet i detta kommer följande tre frågeställningar att besvaras i uppsatsen. Vilka filosofiska skolor innefattas av värdegrundsbegreppet?
Högsby pastorat

Kristen tradition och västerländsk humanism

I styrelsen sitter representanter från ett antal olika kristna organisationer. Eller har varje idétradition sin egen moral? Det är den centrala frågan Författarens tes är att kristen etik är en etik bortom humanismen.

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som sker genom individens fostran  som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens FOSTRAN till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Vi måste uppbjuda mycket inlevelseförmåga och fantasi för att i någon mån kunna begripa den.
Grundskola p engelska

Kristen tradition och västerländsk humanism

Kristen tradition och västerländsk humanism i skolans läroplaner. Motion 2002/03:Ub320 av Martin Andreasson (fp). av Martin Andreasson (fp) 

Download Citation | On Jan 1, 2003, David Karlsson published Kristen tradition eller västerländsk humanism : En diskursanalys av skolans värdegrund | Find, read and cite all the research you Den kristna traditionen och den västerländska humanismen är två motstridiga moralsystem. Den förra utgår från en världsbild då Gud är grunden för moralen medan den senare har människan som grund fö Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omnämnandet av kristen tradition och västerländsk humanism i läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt de frivilliga skolformerna. Motivering I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att den etik skolan ska utgå från är en kristen tradition och västerländsk humanism.


Alexandra brixemar förövare

Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Vi kämpar oförtröttligt för en demokrati byggd på kristen människosyn och etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Kungsskolan är en fristående kristen skola (enskild huvudman) som bedriver som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Även frågan om konfessionella inslag ur österländsk tradition, gäl- lande yoga och etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Men hur.

av H Enbacka — objektivt lära om religion, och vad den ateistiska humanismen och mänskliga rättigheterna har för roller i av kristen tradition och västerländsk humanism" (s.7).

Vad betyder då kristen tradition? I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  Med humanismen började de kristna värderingarna och auktoritära rättesnörena Sedan renässansen har humanismen varit normen i de flesta västerländska  Skolans värdegrund: "den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism" http://goo.gl/eYo1ci pic.twitter.com/yvUxhIfxcl. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till  Vårt förbund, KHS, står i en tradition av kristen humanism.

Förbundet Kristen Humanism försöker driva rättvise- och hållbarhetsfrågor utifrån ett kristet perspektiv.